شروع از
$175.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
HKD01
-Intel Xeon L5520

-1TB HDD

-4GB RAM

-3 IP Addresses
شروع از
$190.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
HKD02
-Intel Xeon L5520

-1TB HDD

-8GB RAM

-3 IPs
شروع از
$255.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
HKD03
-2 x Intel Xeon L5520

-2 x 1TB HDD

-16GB RAM

-3 IPs
شروع از
$305.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
HKD04
-2 x Intel Xeon L5520

-2 x 1TB HDD

-32GB RAM

-3 IPs
شروع از
$245.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
HKD05
-BGP Network

-2 x Intel Xeon L5420

-500GB HDD

-8GB RAM

-China Telecom Datacenter
شروع از
$228.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
HKD06
-BGP Network

-2 x Intel Xeon L5520

-4 x 1TB HDD (RAID10)

-32GB RAM

-China Telecom Datacenter
شروع از
$640.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
HKD07
-BGP Network

-2 x Intel Xeon L5630

-4 x 1TB HDD (RAID10)

-64GB RAM

-China Telecom Datacenter
شروع از
$765.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
HKD08
-BGP Network

-2 xIntel Xeon L5639

-4 x 2TB HDD (RAID10)

-96GB RAM

-China Telecom Datacenter
شروع از
$205.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
TWD01
-Intel Xeon E5405

-500GB HDD

-8GB RAM

-100Mbps Shared Bandwidth
شروع از
$255.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
TWD02
-Intel Xeon E5630

-1TB HDD

-16GB RAM

-100Mbps Shared Bandwidth
شروع از
$128.00 USD
ماهانه
BJD01
-Intel Celeron E3300 2.5GHz

-500GB HDD

-2GB RAM
شروع از
$205.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
BJD02
-2 x Intel Xeon L5420

-1TB HDD

-8GB RAM

شروع از
$225.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
BJD03
-2 x Intel Xeon L5520

-1TB HDD

-16GB RAM
شروع از
$290.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
BJD04
-2 x Intel Xeon L5630

-300GBx2 SAS HDD (RAID1)

-32GB RAM
شروع از
$155.00 USD
ماهانه
SHD01 (0 موجود است)
-Intel Core2 E7400

-500GB HDD

-4GB DDR2 RAM
شروع از
$195.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
SHD02
-Intel Xeon L5420

-1TB HDD

-8GB DDR3 RAM
شروع از
$275.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
SHD03
-Intel Xeon L5520 x 2

-1TB HDD

-16GB DDR3 RAM
شروع از
$325.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
SHD04
-2xIntel Xeon L5520

-2x1TB SATA2 HDD

-48GB DDR3 RAM

شروع از
$395.00 USD
ماهانه
SHD05
-Intel E5-2620V2

-2x1TB HDD

-72GB ECC RAM

شروع از
$168.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
JSD01
-Intel Xeon L5420

-500GB HDD

-8GB RAM
شروع از
$208.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
JSD02
-2xIntel Xeon L5430

-1TB HDD

-8GB RAM
شروع از
$258.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
JSD03
-2xIntel Xeon L5520

-1TB HDD

-16GB RAM
شروع از
$308.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
JSD04
-2xIntel Xeon L5630

-2x300GB SAS HDD

-32GB RAM
شروع از
$245.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
ZJD01
-Intel Dual Xeon 3.06GHz

-500GB HDD

-2GB RAM
شروع از
$290.00 USD
ماهانه
ZJD02
-Intel Xeon E3-1230 V3

-1TB HDD

-8GB ECC RAM
شروع از
$340.00 USD
ماهانه
ZJD03
-Intel Xeon E5-2620 V2

-2x1TB HDD

-32GB ECC RAM
شروع از
$158.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
FJD01
-Intel Dual Core E5200

-160GB HDD

-2GB RAM
شروع از
$188.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
FJD02
-Intel Dual Core E7500

-320GB HDD

-4GB RAM
شروع از
$228.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
FJD03
-Intel Quad Core Q9300

-1TB HDD

-4GB RAM
شروع از
$258.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
FJD04
-Intel Xeon 5504

-146GB SAS HDD

-2GB ECC RAM
شروع از
$115.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
HND01 (0 موجود است)
-Intel E7300

-320GB HDD

-4GB RAM
شروع از
$175.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
HND02
-Intel Xeon L5420

-500GB HDD

-4GB RAM
شروع از
$215.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
HND03 (0 موجود است)
-Intel Xeon L5520 x2

-1TB HDD

-16GB RAM
شروع از
$255.00 USD
ماهانه
HND04 (0 موجود است)
-Intel Xeon E5-2620v2

-2x1TB HDD Raid1

-58GB ECC RAM

-10Mbps Bandwidth
شروع از
$148.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
GDD01
-Intel PentiumD 820 D 2.8GHz

-160GB HDD

-2GB DDR2 RAM
شروع از
$158.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
GDD02
-Intel PentiumD 820 D 2.8GHz

-160GB HDD

-3GB DDR2
شروع از
$238.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
GDD03
-Intel Intel Xeon X3430 2.4GHz

-500GB HDD

-8GB DDR3
شروع از
$398.00 USD
ماهانه
GDD04
-Intel Xeon E5-2620 x2

-1TB HDD

-16GB DDR3 RAM
شروع از
$458.00 USD
ماهانه
GDD05
-Intel Xeon E5-2620 x2

-2x1TB SATA2 HDD

-32GB FB-DDR3 RAM
شروع از
$165.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
CQD01
-Intel Dual Core E5300

-250GB HDD

-2GB RAM
شروع از
$195.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
CQD02
-Intel Core 2 Quad Q9300

-500GB HDD

-4GB RAM
شروع از
$205.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
CQD03
-Intel Xeon X3220

-500GB HDD

-4GB RAM
شروع از
$275.00 USD
ماهانه
$25.00 هزینه تنظیم
CQD04
-Dell Server - 2xIntel Xeon E5405

-2x73GB SAS HDD

-8GB DDR3 RAM
شروع از
$260.00 USD
ماهانه
MCD01
-Intel Xeon E3-1231v3

-500GB HDD

-4GB RAM
شروع از
$280.00 USD
ماهانه
MCD02
-Intel Xeon E3-1231v3

-1TB HDD

-8GB RAM
شروع از
$320.00 USD
ماهانه
MCD03
-Intel Xeon E5-2620v3

-1TB HDD

-16GB RAM
شروع از
$350.00 USD
ماهانه
MCD04
-Intel Xeon E5-2620v3

-2x1TB HDD

-32GB RAM
$10.00 USD
ماهانه
Testing

Powered by WHMCompleteSolution